Som transparents

La transparència és un element imprescindible per generar confiança i calen espais i pràctiques on es desenvolupi. És voluntat de la Fundació Joan Salvador Gavina ser el màxim de transparents com a valor de tota l'entitat  valor del patronat i amb aquesta secció al nostre web corporatiu volem establir un canal més on amics, col·laboradors i públic en general puguin conèixer aspectes organitzatius i de funcionament que van més enllà de la tasca d'intervenció que realitzem amb infants, joves i famílies al barri del Raval de Barcelona.

Com a conseqüència, es potencien pràctiques d’autoregulació, es desenvolupen mesures de control extern i a les acaballes del 2014 s’han aprovat textos normatius, primer una Llei de Transparència d’àmbit estatal i, després, una altra a Catalunya. Aquestes lleis fixen les obligacions que tenen les administracions públiques però també altres entitats, públiques i privades que col·laboren o tenen relacions contractuals amb ella.

Durant l'octubre de 2016 hem rebut el certificat de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques on consta que complim amb les obligacions de transparència i bon govern derivades de la llei 19/2014.

Podeu consultar informació sobre la gestió i funcionament de la Fundació en relació a:

Si creieu que la informació aquí presentada no és suficient o prou clara, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Darrera actualització: 18/12/2017