Implica la teva escola

Implicar la teva escola amb la FundacióApropem els estudiants a una realitat que no els pertany, els volem obrir els ulls a un món desconegut: la tasca social. Es tracta, sobretot, d’apel·lar a l’esperit crític dels estudiants en relació al conjunt d’informacions que els arriben sobre immigració, pobresa, prostitució, drogues...

Fem visites a la nostra Fundació en les quals expliquem qui som i què fem des de l’òptica de la intervenció social (què vol dir prevenció, injustícia i desavantatge social...) i a continuació fem un passeig per les instal·lacions i acabem la visita visionant el DVD corporatiu Aprendre a volar, fent èmfasi en la importància del voluntariat.

Al llarg dels més de trenta anys d’intervenció social sabem que el treball educatiu amb els infants i joves en situació de vulnerabilitat social del Raval no és una feina que es fa de la nit al dia. Requereix compromís, esforç, il·lusió i dedicació per part de tots.

Avui, tu també pots formar part d’aquest somni i fer que un infant arribi a volar tan alt com ell desitgi. Vols col·laborar?

Documentació adjunta

Full informatiu Implica la teva escola

Full informatiu Suport als estudis