Sala d'Estudi oberta a l'Estiu

Aquest estiu al Gavina estrenem projecte. A demanda i necessitat dels joves que atenem a la Fundació, tant en el grup d'adolescents del Centre Obert com dels nois i noies de l'Espai Jove, hem posat en marxa una sala d'estudi de reforç educatiu tots els matins del mes de juliol. Dins el projecte educatiu de la Fundació, un pilar bàsic de la feina que fem gira al voltant del suport als estudis. Aquest estiu, a més de les activitats de Casal i Colònies, el reforç escolar esdevé activitat per ella mateixa i no només una del dia en el casal. Amb el suport de 9 voluntaris, s'atendran nois i noies que cursen ESO i Batxillerat i podran fer exercicis de forma individual o reforçar matèries en petits grups assistits per un professor. Cobrir aquesta necessitat plantejada pels mateixos nois i noies és una clara demostració de la importància que té per a ells la seva formació acadèmica.

Alguns moments a la Sala d'Estudi d'Estiu

Sala d'Estudi oberta a l'Estiu
Sala d'Estudi oberta a l'Estiu
Sala d'Estudi oberta a l'Estiu
Sala d'Estudi oberta a l'Estiu
Sala d'Estudi oberta a l'Estiu
Sala d'Estudi oberta a l'Estiu
Sala d'Estudi oberta a l'Estiu
Sala d'Estudi oberta a l'Estiu
Sala d'Estudi oberta a l'Estiu