Futbol Obert

"Futbol Obert 2017" és un projecte que té com a punt de partida la motivació dels infants, adolescents i joves per la pràctica esportiva del futbol, i busca la seva implicació per tal que els valors intrínsecs d'aquest esport esdevinguin una eina educativa significativa dins el seu procés socioeducatiu. A llarg termini, amb aquest projecte es volen treballar aquells aspectes que facilitin als infants, adolescents, joves, i les seves famílies, el desenvolupament de competències socials i adquisició de noves habilitats de relació social.

La implicació dels infants, adolescents i joves comporta una metodologia basada en la participació activa i l’autogestió. L’educador/a social, com a part implicada en el projecte, haurà d'actuar de guia, d’orientador, a la vegada que haurà de reforçar positivament les iniciatives per tal de facilitar que els nois i noies vagin assumint més responsabilitats i autonomia respecte el projecte, de forma gradual i ascendent en relació a cada grup d'edat.

Els instruments educatius que s’utilitzaran, principalment seran tres, complementaris entre si:

  • El quotidià: Es treballarà a partir del que esdevé en el dia a dia, revisant i avaluant amb els nois i noies per a què l’aprenentatge sigui vivencial.
  • El futbol: Ens facilitarà la vinculació dels nois i noies al projecte així com el treball d’aquelles habilitats i actituds personals necessàries per a la relació i la integració social.
  • Les activitats: Comportaran la implicació de tots els infants, adolescents i les seves famílies del Centre Obert. Aquestes activitats permetran treballar a nivell individual o grupal els objectius plantejats en el projecte.

El futbol és un dels esports socialment més coneguts i amb més capacitat de mobilització pel seu poder mediàtic. En molts infants nouvinguts, el joc i la pràctica d'aquest esport ha esdevingut un potent agent socialitzador. Conscients de la força dels seguidors del futbol al barri, els diferents agents socioeducatius del Raval, entre ells el Centre Obert Joan Salvador Gavina, decidiren prendre consciència del futbol com a eina educativa i incorporar en els seus projectes activitats que promogueren la pràctica del futbol, des de la igualtat d'oportunitats, des del treball de competències i habilitats socials i la promoció de l'esport. A l'entitat s'iniciaren les programacions dels entrenaments de futbol com a activitat, s'intentava oferir als participants la possibilitat d'organitzar partits amistosos amb altres infants-adolescents de la seva edat, participar en algun torneig de futbol, etc...

D'això fa més de 10 anys, al llarg dels quals s'ha consolidat el treball en xarxa i comunitari de les entitats socioeducatives que treballem amb infants, adolescents i joves al barri del Raval agrupades, com a Taula Jove Raval (comformada per Franja Raval, AEIRaval, Associació per a Joves TEB, Casal d'Infants, CO Joan Salvador Gavina, Projecte APC RavalNord/RavalSud) i Projecte Infància Raval (Casal Infantil Drassanes, AEIRaval, Casal d'Infants, Fundació Social del Raval, CO Joan Salvador Gavina), promovent, entre d'altres, activitats esportives en relació a la pràctica del futbol en valors i col·laborant amb entitats i equipaments municipals especialistes en el desenvolupament de la pràctica esportiva, com l'AECVella i el CEM Can Ricart.

El projecte "Futbol Obert 2017" s'emmarca dins de l'àmbit de Salut física, psíquica i emocional, Lleure i Esport i el de Competències Socials del Centre Obert Joan Salvador Gavina. Fa molts anys que es duu a terme i la seva voluntat és de permanència i adaptació als canvis i necessitats del moment i l'entorn. De la necessitat de trobar i potenciar espais al barri on practicar esport en grup on el cost econòmic fos reduit ens va permetre fomentar, extendre i popularitzar la pràctica del futbol. Així doncs les entitats ens anàrem especialitzant poc a poc i, actualment, l'oferta de la pràctica esportiva del futbol és força variada i necessària.

Des del Centre Obert Joan Salvador Gavina pretenem oferir la possibilitat de disfrutar del joc del futbol; promovent l'esperit de joc, reduint la competició i destacant els valors i el treball grupal per sobre del joc individual. Utilitzem el futbol com un dels mitjans per a aconseguir obrir-se a l'aprenentatge de la regulació emocional, a posar-se en relació amb l'altre, treballar i incorporar valors com el respecte, l'assertivitat, el valorar-se des de les capacitats de cadascú independentment del gènere de l'individu, acceptar les diferents habilitats i saber valorar el què cadascú aporta a l'equip, ja que tots sumem. Per davant d'altres aprenentatges més tècnics d'aquest esport, possem els valors que promocionem com agents socioeducatius del territori i que intentem transmetre a través de les accions comunitàries i les del propi projecte.

Aquest projecte ha rebut el suport de:

"Futbol Obert"