Composició del patronat

La composició del patronat actualment és:

President Ignasi Vives i Bach
Vicepresident Josep Tuñí i Picado
Secretari Jordi Camós i Grau
Tresorer Josep Maria Loza i Xuriach
Vocals Agustí Llop i Vilanova
  Lluís Framis i Bach
  Jordi Framis i Ferrer
  Guillermo de Querol i Salimei
  Núria Valdivieso i Font
  Francesc Güell i Alert
  Cristina Manresa Rovira
  Nacho Castella Casas
  Enric López Milà
  Cristina Castella Casas
  Anna Vives Xiol
   
Consiliari Lluís Portabella d’Alós
   
Director Jordi Balot

Darrera actualització: 15/03/2018